შპს «სტარარჯი» საქართველოში უმსხვილესი კომპანიაა, რომელიც ახორციელებს მერქან- ბურბუშელოვანი და მერქან-ბოჭკოვანი ფილების ლამინირებას.

← უკან საიტზე: შპს «სტარარჯი» საქართველოში უმსხვილესი კომპანიაა, რომელიც ახორციელებს მერქან- ბურბუშელოვანი და მერქან-ბოჭკოვანი ფილების ლამინირებას.