მერქან–ბურბუშელოვანი ფილა

რა არის მერქან – ბურბუშელოვანი ფილა?

მერქან – ბურბუშელოვანი ფილა მიიღება შემდეგნაირად: ბურბუშელის მანქანებში ხდება შეშის ნედლეულის დაქუცმაცება ანუ პატარა ნაწილებად დაყოფა, საშრობ ღუმელში ბურბუშელის ტენის განსაზღვრულ პროცენტამდე დაყვანა, გაცრის პროცედურის შემდეგ ხდება წებოს შერევა, სიმკრივის და ჰიდროფობის მქონე ნივთიერების დამატება, შემდეგ ტემპერატურისა და წნევის ქვეშ გარკვეული დროით პრესში გატარება.

გაზიარება

კომენტარები

კომენტარი

Leave a Reply