GELECEK PLANLARI

 

Geleceğe yönelik hedeflerimiz imalat açısından genişlemesi öngörülen yeni bir üretim aşamasına geçmesidir, özellikle: Hamsunta ve Hammdf üretimi yerde yapılmasıdır. Böyle bir kapasiteye sahip olan fabrıkasının kurulması için 150 milyon Euro’ luk yatırım gerekmektedir ve bu fabrıkanın kurulmasıyla birlikte 1000 kişiye direkt istihdam doğacak ama  7 000’den fazla insana dolaylı istihdam sağlanmaktadır.