ექსპორტი

 

შ.პ.ს. ’’ სტარარჯი” უმაღლესი ხარისხისა და ევროპული სტანდარტების დაუმუშავებელ მერქან-ბურბუშელოვანი ფილების, დაუმუშავებელ მერქან-ბოჭკოვანი, ლამინირებულ მერქან-ბურბუშელოვანი, ლამინირებულ მერქან–ბოჭკოვანი, შეღებილი მერქან–ბოჭკოვანი და შეღებილი მერქან-ბურბუშელოვანი ფილების, წარმოებით სომხეთში და აზერბაიჯანში, ცნობილი და მოსაძიებელი ბრენდი გახდა.