კომპანია “სტარარჯი” -ს ჯილდოები და სერთიფიკატები:

კომპანია “სტარარჯი” -ს ჯილდოები და სერთიფიკატები:

წლის იმპორტიორი; ევროპული ხარისხის კვლევის ჯილდო; ლიდერი ფილიალის სერთიფიკატები; აჭარის სავაჭრო სამრეწველო პალატის ოქროს წევრობის ჯილდოები.