სამომავლო გეგმები

სამომავლოდ ჩვენი მიზანია წარმოების ახალ ეტაპზე გადასვლა, რომელიც ითვალისწინებს წარმოების პროფილის გაფართოებას, კერძოდ: ადგილზე მოხდეს მერქან–ბურბუშელოვანი და მერქან ბოჭკოვანი ფილების წარმოებას. ამ სიმძლავრის ქარხნის ამუშავება მოითხოვს 150 მლნ. ევროს ინვესტიციას და მასში პირდაპირი გზით დასაქმდება 1000_მდე ადამიანი, ხოლო არაპირდაპირად 7000_მდე ადამიანის დასაქმებას უზრუნველყოფს.